kiêng kỵ trong cách đặt tên

Những cái tên kiêng kỵ tuyệt đối không nên đặt cho bé trai trong năm 2019

Tránh đặt những cái tên mà khi ghép các chữ cái đầu tiên của họ, đệm, tên vào lại thành một từ có nghĩa xấu,