tên con trai mệnh mộc

Đặt tên đẹp cho bé trai mệnh Mộc trong năm 2019

Theo phong thủy, tất cả vạn vật trong vũ trụ đều phát sinh từ năm nguyên tố cơ bản là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.